دستگاه عکسبرداری دندانپزشکی - دكتر مريم افشاری متخصص ارتودنسي در خرم آباد

و تا دیدن یک ضایعه بزرگ و واضح در اطراف دندان میتواند باشد. به طور متوسط این عکس از یک و یا دو تا سه دندان میباشد. در نمای رادیوگرافی گشادی پی دی ال را میبینیم که علت آن میتواند پوسیدگی و یا هر علت دیگری مثل وراکسیس یا تروما داشته باشد. لاینپر هر سنسور آر وی جی ( RVG ) به دو صورت تئوری و عملی قابل محاسبه است. هنگامی هم که شرایط دندان نکروز Necrosis هست دندان مورد نظر ما به تستهای حیاتی هیچ جوابی نمیدهد. و حالت نکروز هست. کرونیک ایپیکال آبسه Serious apical abscess هست یا آبسه مزمن ایپیکالی وقتی که فیکسچول ترکت داریم و نمای رادیوگرافی هم صد در صد داریم و ضایعه بصورت کامل دیده می شود. و یا اینکه مرده است. به این معنی که به طور کامل از لثه خارج نشده اند یا کاملا زیر لثه مدفون اند و یا اینکه به صورت نصفه و نیمه و کج در آمده اند. یعنی بیمار درد شدیدتری را از قبل به ما گزارش میکند یا درد خودبخود را به ما گزارش میکند. در مقابل، خوشخیال باشی به قیمت آیندهفروشی، از نارسایی رادیوگرافی تک دندان فریکس شخصیت حکایت میکند. و گاهی اوقات بیمار از درد بسیار شدیدی در حین انجام تستها شکایت میکند. ᠎This con᠎te nt h​as be​en wri᠎tten ​by GSA  C on​tent G​en᠎er ator Demoversion !


دستگاه رادیوگرافی دندانپزشکی

انواع دستگاه های رادیوگرافی دندان پس ما برخلاف اکیو ایپیکال آبسه که نمای رادیوگرافی نداریم در فونیکس آبسه نمای رادیوگرافی داریم و علائم هم علائم حاد بیمار است. وقتی که نمای ایپیکال ما بصورت اپسیتی دور ریشه قرار میگیرد و در دندانهای مولر مندیبل هم معمولا دیده میشود. این نوع عکسبرداری شبیه به رادیوگرافی بایت وینگ است، با این تفاوت که در آن ارتفاع کامل هر دندان از تاج تا ریشه و قسمتی پایه ای که به فک متصل می شود را نشان می دهد. رادیوگرافی پانورامیک ، تصویر کامل فک بالا و پایین و همه دندانها را نشان میدهد وجهت بررسی کلی دندان ها و فکین مخصوصا ارزیابی دندان های عقل وبررسی تاج و ریشه کاربرد دارد. ولی در حالتی که تخریب زیاد نیست لمس ما بیمار را زیاد آزار نمیدهد در حالی که در کرونیک ایپیکال پریودنتیتیسی که یک ضایعه بزرگ دارد دندان نسبت به دق حساس نیست زیرا یک فضای بزرگ در اطراف دندان هست و وقتی که دق میکنیم مایعاتی که در آن ناحیه هستند پخش میشوند و باعث آزار شدید نمیشوند در حالی که کرونیک ایپیکال پریودنتیتیسی که خیلی بزرگ هست و ضایعه بزرگی دارد نسبت به لمس ما کاملا حساس هست. Th is was creat​ed by GSA Conte᠎nt G en​erat​or D emover si on!

 

میتواند نسبت به دق حساس باشد وقتی که تازه شروع ضایعه هست و لامینا دورا تخریب شده است هنگامی که فضا اطراف دندان خیلی زیاد نبوده و ما با یک دقی که روی دندان انجام میدهیم منجر به درد شدید بیمار میشود. تا File (حساسیت زیاد) در دسترس است. سی تی اسکن نیز قبل از کاشت دندان و جراحیهای دشوار کشیدن دندان برای ارزیابی وضعیت استخوان انجام میشود تا از بروز عارضههای احتمالی در طول عمل و پس از آن جلوگیری شود. پروگنوس: درمان prognosis که بر اساس شرایط پریو ، پروتس شرایط خود آناتومی دندان میتوانیم تعیین کنیم. و ما مشکلی در آن ناحیه نداریم با یک پرکردگی ساده میتوانیم بیماری پالپ را درمان کنیم. این دستگاه تنها به ما میگوید که دندان مورد نظر زنده است یا مرده . کرونی که ایپیکال پریودنتیتیست یا پریو دنتیتیست مزمن اپیکالی مهم نیست که دندان نسبت به دق یا لمس حساس باشد. و ما هم که تست سرما و گرما را که انجام دادیم میبینیم که به نسبت دندان شاهدشان درد شدیدتری دارد. همچنین رادیوگرافی دندان برای تشخیص پوسیدگی دندان ها کاربرد دارد.

 

رادیوگرافی دندانپزشکی ایرانی

اهداف تصویربرداری تشخیصی بستگی به تعداد فاکتور شامل میزان و نوع اطلاعات مورد نیاز، مدت زمان اجرای طرح درمان دارد. یکی از بارزترین تفاوتهای موجود بین این نوع رادیوگرافی با سایر انواع سنتی رادیوگرافی، مدل كاستی است، که برای تصویربرداری درمانی مورد استفاده قرار میگیرد. در صورتی که استفاده از آلیاژ CSI در لایهی سنتیلاتور به طور متوسط ٪۱۰ دوز اشعه مورد نیاز برای تصویربرداری را کاهش داده و بر کیفیت تصویر حاصله میافزاید. اگر آنتی بیوتیک مورد نیاز باشد ، لازم است که کل نسخه را تمام کنید . حساسیت فیلم تعیین کننده زمان نوردهی مورد نیاز است . از نظر قیمت طبیعا مدل های جدید دیجیتال گرانتر از مدل های معمولی هستند ولی عدم نیاز به فیلم اشعه ایکس و پردازش ان منجر به کاهش هزینه در زمان مصرف خواهد شد و جبران این اختلاف هزینه را می کند. ممکن است نیاز باشد شما هر چند هفته یکبار برای ارزیابی نتایج درمان به مطب دکتر درویش پور مراجعه کنید. همچنین در انواع پیشرفته آن دوز اشعهای که به شما میرسد کمتر میباشد.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Comments on “دستگاه عکسبرداری دندانپزشکی - دكتر مريم افشاری متخصص ارتودنسي در خرم آباد”

Leave a Reply

Gravatar